SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ÅRSTA HANDBOLL

Uppdaterade Covidregler

Uppdaterad 10 jan 2021

 

Folkhälsomyndigheten avråder från att arrangera cuper, läger eller större sammankomster för alla åldersgrupper minst till och med den 31 januari. Avrådan gäller inte ordinarie träningsverksamhet och inte heller enstaka matcher inom ramen för ordinarie seriespel, dock behöver riskreducerande åtgärder sättas in. Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Dessutom gäller från och med den 12 januari:

 • Vid offentliga tillställningar (match, tävling, uppvisning) inomhus med fler än 20 åskådare tillåts enbart anvisad sittplats och sällskap får vara max åtta personer och ska hålla avstånd på en meter till andra sällskap
 • Arrangemang med fler än 50 åskådare kräver dessutom vaccinbevis
 • Offentliga tillställningar begränsas inomhus till 500 åskådare oavsett åtgärder.
 • Spelare och ledare som befinner sig i hallen, utan att det är i direkt anslutning till match, räknas som åskådare

Årsta Handboll avser att begränsa antalet åskådare till 50 personer vid alla hemmamatcher, med undantag för Damernas div 1-matcher, där vaccinationsbevis krävs för inträde. Vi ber därför besökande motståndarlag att begränsa antalet medföljande föräldrar och tänka på att som publik dela upp sig i sällskap om åtta personer..

 

 

För vår verksamhet gäller sedan tidigare från och med den 1 december

 

Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma
 • Testa dig
 • Undvik att träffa andra 

Detta gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 

 

Du har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. 
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19

 

Om du är över 18 år och inte vaccinerad

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel

Om någon i laget drabbas av covid-19

Den som har en pågående infektion med covid-19 ska enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Den viktigaste delen är att informera de personer som man kan ha smittat. Du behöver därför omgående:

 1. Tänka igenom vilka personer du har varit i nära kontakt i samband med handbollen under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Om du inte har haft några symtom räknas från den dagen du tog prov. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd.
 2. Antingen informerar du själv de som du haft nära kontakt med i samband med handbollen eller så informerar du tränare/lagledare eller vårt kansli så kan denna förmedla informationen vidare. Särskild info för tränare och lagledare hittar du här.
 3. Vuxna och ungdomar som går på gymnasiet eller högstadiet som du haft nära kontakt med bör testas direkt även om de inte har symtom. Personer som är vaccinerade med två doser behöver inte testa sig om de inte får några symtom. Informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt tills 7 dagar gått från att ni träffades och de bör arbeta eller studera hemifrån om de har möjlighet. Om de får symtom ska de stanna hemma och testas. Vid symtom rekommenderas testning även av barn i förskoleklass och grundskola.

Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se

 

Besökare/publik
För den som planerar att besöka matcharrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma samt att:

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns.
 • Om du är över 18 år - förbered dig genom att se till att du kan uppvisa giltigt vaccinationsbevis och legitimation vid arrangemang som kräver det. Du ska vara vaccinerad med två doser och det ska ha gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Vaccination är förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

 

Vaccinationsbevis laddas ned hos covidbevis.se

 

Mer Covid-information finns hos Svensk Handboll

 

OBS Reglerna kan komma att ändras med kort varsel!

 

Publikrestriktionerna lyfts bort

Sedan den 29 september 2021 är de allra flesta restriktioner som verksamhet inom svensk handboll har infört i enlighet med regeringsbeslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet borttagna och verksamheten kan återgå till ett läge mer likt det normala. 

Några rekommendationer kvarstår dock för att idrotten ska kunna skapa förutsättningar för ett smittsäkert idrottande. Följande rekommendationer gäller för verksamhet inom svensk handboll (rekommendationerna är en sammanställning av Folkhälsomyndighetens-, Riksidrottsförbundets- och Svenska Handbollförbundets rekommendationer): 

 

För verksamhet inom svensk handboll gäller 
Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma
 • Testa dig
 • Undvik att träffa andra

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 

 

Alla har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.

 

Om du inte är vaccinerad 

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas.
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år.
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel. 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

 

Råd till besökare/publik 

Äntligen får alla handbollsintresserade åter se matcher på plats i våra anläggningar. Från den 29 september råder inte längre några restriktioner för publik och vi kan därmed se fyllda läktare igen. För den som planerar att besöka matcharrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma. I övrigt ger vi följande råd: 

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel.
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns.

Vid träningsverksamhet 

 • Det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
 • Fortsätt med god handhygien

Vid konstaterat fall av covid-19 i träningsgruppen 

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som träffat någon med konstaterad covid-19 testar sig. Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se
 • Den som är vaccinerad och som inte uppvisar symtom behöver inte stanna hemma i väntan på provsvar.
 • Den som är ovaccinerad bör undvika nära kontakt med andra i väntan på provsvar.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Smittskyddsåtgärder vid nya kontakter
Det är viktigt att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Du bör därför undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och umgås utomhus och i mindre grupper
Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
När det är möjligt bör du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.
Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.

 

Alla verksamheters ansvar
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 • markerar avstånd på golvet
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • erbjuder digitala alternativ
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 • anpassar öppettiderna
Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering

Från Svenska Handbollförbundet. Senast uppdaterad 2021-08-23.

Materialet ger föreningar vägledning kring hur matcher ska hanteras så att riskerna för spridning av coronaviruset minimeras. Bestämmelserna informerar även om vad som gäller avseende publik. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och kommer med nya rekommendationer och bestämmelser när myndigheter och regeringen tar fram nya eller uppdaterar sina. 

 
Att fortsätta att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt. Verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning. 

 

 

Svenskhandboll.se -MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

 

RF.se - Coronaviruset och idrottsrörelsen

Information med anledning av Covid-19

Senast uppdaterad 2021-04-08

 

För löpande Corona-info:

 

2021-05-19: Lättade restriktioner
Från och med måndag 17 maj 2021 har Stockholm stad öppnat upp samtliga idrottsanläggningar - inomhus och utomhus - för all organiserad idrottsverksamhet. Det betyder att även de födda 2001 och tidigare ges möjlighet att i börja träna i organiserad verksamhet.

 

Stockholm stad har förlängt sina regler vad gäller stadens idrottsanläggningar att gälla under perioden 13 - 18 april (vecka 15). Besked om vad som gäller efter den 18 april kommer i slutet av vecka 15. Reglerna kan ändras med kort varsel.

 

Mot bakgrund av gårdagens besked från Regeringen och Folkhälsomyndigheten har Stockholms Handbollsförbund beslutat att ställa in allt matchspel från och med den 25 februari. Det gäller de enstaka matcher som var planerade att spelas i den s.k. Plan C, för U10-U15 såväl som junior- och seniormatcher (med undantag för elitverksamheten), Handbollsfestival och Regionstolvan.
 
Regeringen meddelade idag att verksamhet inomhus även för unga födda 2002 och senare ska kunna starta från och med den 6 februari. Seriespel för de yngre spelarna (U10-U14) planeras dra igång helgen 20-21 februari.

 

2021-01-23: De yngsta kan börja träna inomhus igen

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att tidigare införda skärpta restriktioner förlängs och gäller till och med den 7 februari, men att man gör ett undantag för barn- och unga födda 2005 och senare.

För handbollens del innebär det att från och med den 25 januari kan barn och unga födda 2005 och senare, börja träna inomhus igen förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

 

Smittskyddsläkaren i Stockholm har släppt på de lokala restriktionerna gällande organiserad utomhusträning. Det innebär att det är fritt fram för lagen att träna tillsammans utomhus. Fortfarande gäller att eventuella träningar genomförs enligt myndigheternas råd och rekommendationer. 
 
Strax innan jul 2020 beslutade Stockholm Stad att stänga sina idrottsanläggningar för att minska smittspridningen. Detta beslut gäller till den 24 januari.
Det innebär bland annat att vårterminen för våra handbollskolor skjuts på framtiden och börjar tidigast vecka 4, 30-31 januari.

 

2020-12-19: Staden stänger alla idrottsanläggningar

Stockholms stad har beslutat att från och med söndag 20 december 2020 och fram till i första hand 24 januari 2021 stänga stadens samtliga anläggningar för all organiserad verksamhet.
Detta gäller all verksamhet såväl inom- och utomhus, samt för alla åldrar.


 • Från och med den 19 december 2020 - påbörjas avbokning av all verksamhet i samtliga idrottsanläggningar.
 • Staden kommer att, av bland annat trygghetsskäl, fortsatt ha flera utomhusanläggningar belysta kvällstid, men avråder från all spontan gruppverksamhet.

Stockholms stad uppdaterar information på aktuella webbsidor successivt under de två närmaste dagarna.
 

2020-12-15: Nya rekommendationer gällande från och med 14 december

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, rekommendationerna från Svenska handbollsförbundet och Stockholms handbollsförbund samt beslut av Stockholms Stad så beslutar styrelsen i Årsta Handboll att träningsuppehållet för de födda 2004 och tidigare behålls över jul- och nyårshelgerna. Mot bakgrund av skolornas distansundervisning i högstadiet så rekommenderar vi även de födda 2007, 2006 och 2005 att ha träningsuppehåll under denna period.

Målsättningen är att efter jul- och nyårsuppehållet ha samtliga träningsgrupper igång med träning igen och att starta seriespelet för barn och ungdomar. T.o.m. den 17 januari är dock seriespelet inställt. För att seniorträningar ska komma igång krävs dessutom att Stockholms idrottsförvaltning tillåter seniorverksamhet i sina hallar.

 
Stockholms Handbollförbund, StHF, får en del frågor/tankar kring spelare födda 2004 och äldre och för en regelbunden dialog med SHF och RF-SISU Stockholm kring träningsfrågan.
I rådande läge med Covid-19 så rekommenderar StHF alla att fortsatt följa de riktlinjer och råd som ligger för att stoppa smittspridningen.
 
Alla matcher ställs in under november och december, träningspaus för de födda 2004 och tidigare
Efter beslut av Svenska handbollsförbundet och Stockholms handbollsförbund stoppas nu allt ordinarie seriespel, med undantag för de två högsta seniorserierna fram till 30 december. För pojkar och flickor 16 år och yngre ställs matcherna in helt och hållet, för juniorer (U19), Para Gående och seniorer kommer matcherna att flyttas fram och förhoppningsvis kunna spelas under våren.
 
FÖLJ OSS
SPONSORER
Bingo Stockholm - Alla hallar
STÖD ÅRSTA