Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019/20

14 SEP 2019 15:56
Alla medlemmar kallas härmed till Årsmöte för Årsta AIK Handboll och Årstaiterna HK Tid: 2019-09-22 kl 17.00 Plats: Sjöstadshallen
  • Skapad: 14 SEP 2019 15:56


Kallelse till Årsmöte för Årsta AIK Handboll och Årstaiterna HK
Tid: 2019-09-22 kl 17.00
Plats: Sjöstadshallen
 
Dagordning


1. Öppnande av mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11.  Val av a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år; b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande; f) Beslut om val av ombud till SDF-möten, och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

12. Mötet beslutar om att styrelsen upprättar verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

13. Behandling av förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.

14. Avslutande av mötet
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt ev förslag från styrelsen och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet på kansliet

Skribent: Tor Borg
Epost: Adressen Gömd

Instagram

Handbollsskola

Spela i Årsta

Facebook

 

SAMMARBETEN:

Dunross

PANITAS

Bingo Stockholm - Alla hallar

Stadium

Sporthuset

minisponsor

 

Postadress:
Årsta AIK HF - Handboll
Skeppsmäklargatan 1
12069 Stockholm

Besöksadress:
Skeppsmäklargatan 1
12069 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08813930
E-post: This is a mailto link